Forfatter: mskovn

Medlemsbrev 2020

Medlemsbrev 2020

Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug 2020.

 

Generalforsamlingen

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog i alt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

Der henvises til det vedlagte referat fra generalforsamlingen.

 

Ansvarsforsikring

Som det er alle bekendt er det medlemmernes eget ansvar, at tegne en ansvarsforsikring. Den kan tegnes i eget forsikringsselskab eller gennem Danmarks Fritidssejler Union, hvor bådelauget er medlem.

Danmarks Fritidssejler Union: https://dk-dfu.dk/

 

Som skrevet i referat fra generalforsamlingen, afkræver bestyrelsen bevis for at I har tegnet en ansvarsforsikring. Er den tegnet i DFU, får vi automatisk besked, men har du tegnet i et andet forsikringsselskab, skal vi have en kopi af policen. Den kan sendes til Henrik Hansen på email: henriksortso@gmail.com, lægges i bådelaugets eller Henrik Hansen postkasse.

 

Oprensning af havnebassin

Bestyrelsen har søgt og fået tilladelse fra Miljøministeriet til at oprense det nødvendige antal kubikmeter på de tilsandede pladser. Det oprensede materiale må ikke placeres i vandet, men det er aftalt, at det bliver genanvendt til etablering af sti på den yderste del af stenmolen, som pt. er vanskelig at gå på. Det er den bedste og billigste måde, at komme af med materialet på.

Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på arbejdet. Dernæst skal midlerne findes – formodentlig ved at sende ansøgning til guldborgsund Kommune i første omgang.

 

 

Årets datoliste:

 

Lørdag d. 18/4           kl. 9.00            Standerhejsning og Arbejdsdag

Lørdag d. 25/4           kl. 8.00            Både sættes i vandet

Lørdag d. 16/5           kl. 9.00            Hornfisketur

(Mandag d. 1/6          Pinsegudstjeneste)

Lørdag d. 13/6           Havnens dag i Stubbekøbing – udflugt? Invitation udsendes senere.

Lørdag d. 15/8           Havnedag med morgenkaffe, pålidelighedssejlads og aftenfest.

Lørdag d. 3/10           Sildetur på Øresund med Skjold. Egen tilmelding

Lørdag d. 31/10         kl. 8.00            Både op

Mandag d. 28/12        Vinterfisketur. Hvis den gennemføres, senere orientering.

Tirsdag d. 2/2/2021   kl. 19.00 Generalforsamling

 

HUSK AT SKRIVE DATOERNE IND I KALENDEREN, ELLER GEM DETTE BREV!

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til datolisten:

 

Isætning og optagning af både:

Bådene sættes i vandet i den rækkefølge, som chaufføren bestemmer.

 

Efter isætning får man tilsendt en faktura fra kassereren.

 

Standerhejsning og arbejdsdag:

Lørdag d. 18/4           kl. 9.00            Arbejdsdag.

  1. ca.14.00 Spisning.

 

BEMÆRK:

 

Du skal enten møde op til arbejdsdag lørdag den 18/4 eller melde dig til én af disse opgaver:

 

  • Klipning af hæk – deles med én anden. Disse to aftaler indbyrdes.
  • Opstilling og nedtagning af telt. Forventeligt Torsdag den 13/8 kl. 17 og søndag 16/8 kl. 10. Opgaven klares på ca. 2 x 3 timer.
  • Ændringer kan forekomme!

 

Skulle du være forhindret d. 18/4, eller vil du hellere udføre én af de opgaver, der er på ovenstående liste, eller evt. en anden arbejdsopgave, så kontakt:

Henrik Hansen på mail eller telefon: henriksortso@gmail.com eller 61330916 eller formand Benny Hansen hansenb109@gmail.com 21183290.

Opgaverne tæller for en arbejdsdag.

 

Du er selvfølgelig under alle omstændigheder velkommen til at komme til spisning og standerhejsning kl. 14 lørdag den 18/4.

 

Men HUSK:

Fra vedtægterne:

Ved udeblivelse fra arbejdsdage betales 500 kr., som opkræves straks og indbetales senest en måned efter arbejdsdagen. Ved overtrædelse af ovenstående ophører medlemsskabet af Sukkerbroens Bådelaug.

 

MEGET VIGTIGT VEDR SILDETUR:

 

Silde tur på Øresund:

Lørdag den 3/10 kl. 12, er der er mulighed for en fælles sildetur fra Vedbæk havn ombord på Skjold.

Du skal selv bestille plads og du skal selv sørge for transport.

Tilmeld dig NU! – evt. sammen med gode venner – der er stadig ledige pladser på båden, men først til mølle!!

Der er et begrænset antal pladser.

Prisen er ca. 275 kr.

 

Bestil plads på:
Pladsbestilling på Skjold kan ske på tlf. 30 20 20 19 mellem kl. 08:00 – 21:00

http://www.skjold-vedbaek.dk/

 

Anden information:

 

Nye takster:

Som skrevet i referat fra generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet, at hæve prisen for at leje en stor plads til 600 kr. om måneden. For små pladser er lejen stadig 400 kr.

 

For ”hensatte” både på havnen opkræves der fremover et gebyr på 200 kr. pr. måned indtil båden er taget i anvendelse eller fjernet. Det er bestyrelsen, der beslutter hvornår en båd er ”hensat”. Herefter kontaktes ejeren.

 

Bemærk ordensregler vedr. fortøjninger:

Bemærk at alle skal have to fortøjninger for og to fortøjninger agter – min. 12 mm. tovværk, med affjedring.

Dette er et krav fra forsikringen, præciseres i ordensreglerne og skal overholdes af alle!!

Når bådene hugger i fortøjningerne går det ud over båd, bro, pæle og evt. naboens båd

 

Strøm til både:

Bådene må ikke ligge med permanent strøm, men kun oplades om nødvendigt.

Derfor:

Kabler og stik skal være godkendte og uden samlinger. 3×1,5mm2 gummikabelHO7RN-F. (Se vedhæftede opslag)

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afmontere ulovlige kabler!

 

Oprydning:

Du skal rydde op på havnepladsen, når båden er sat i vandet!

Desuden skal vogne og bukke fjernes fra havnen, når de ikke er i brug. De kan foreløbig hensættes på Havbrugets plads bag de gamle pæle. Tag hensyn til de nye fliser når du bundmaler. Læg plastik ud!

 

Nøgler til redskabsskur:

Kassereren udleverer nøgler til alle nye medlemmer – aktive som passive – ved henvendelse, dog helst i forbindelse med en arbejdsdag eller lignende.

 

Pjece:

Bestyrelsen udfærdiger hvert år en pjece om Sortsø Fritidshavn, som sættes op i holderne på havnen. Hvis du skal besøge andre havne, er du velkommen til at få ekstra eksemplarer til udlevering. Henvend dig til Henrik Hansen.

 

Salg:

Sukkerbroens Bådelaug sælger T-shirts, kasketter samt standere til bådene med bådelaugets logo til samme pris 100 kr. pr. stk.

Henvendelse til kassereren, som dog også medbringer emnerne til arbejdsdag, havnefest osv..

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæstesejlere, kajakbro og teltplads.

Vi vil meget gerne have flere gæstesejlere, så fortæl andre sejlere om vores havn.

Klubhuset står åbent om sommeren, så gæster kan benytte huset i dårligt vejr.

 

Den lille anløbsbro mod syd, er beregnet til små sejljoller, windsurfere og kajakker. Teltpladsen er beregnet til kortvarige overnatninger for turister. For 20 kr. kan de anvende teltplads, toilet- og bad faciliteter.

Teltpladsen er tilmeldt:  http://udinaturen.dk/facilitet/Sorts%C3%B8-Fritidshavn/5652

Samt Naturlandet Lolland-Falsters app, som der kan læses om her:  http://www.naturlandet.dk/

Tag godt imod vore gæster, som benytter pladsen.

 

Kig ind på Sukkerbroens Bådelaugs hjemmeside:

www.sukkerbroen.dk

 

HUSK at give kassereren besked om adresse- og telefonændringer.

 

 

Med håbet om en god sæson 2020

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Vedlagt:

Referat fra generalforsamling 2020

Regnskab 2019

Budget 2020

Takstblad

Teltudlån

Foreløbig invitation til havnefest

Ordensregler

Instruktion for tilslutning til elforsyningen

Strøm og lys på havenen

Strøm og lys på havenen

Hej alle.

Som nogle har bemærket er vi i fuldt gang med at opstille strøm og lys pæle rundt havnen, som nogle måske også har bemærket virker pælene ikke særlige stabile mener dog de kan stå vinteren igennem og forstærkes på en evt arbejdes dag i foråret. Gode ideer modtages gerne til evt forstærkninger.

På bestyrelsens vejene
Mvh Ole Skov Nielsen

Medlemsbrev 2019

Medlemsbrev 2019

Til medlemmerne af Sukkerbroens Bådelaug

 

Hermed vedhæftet årets medlemsbrev.

 

BEMÆRK ISÆR:

– Ansvarsforsikring opkræves individuelt fra november 2019 gældende for 2020. Se side 2. ( Kan ses under medlemsbreve )

– Årets datoliste med pligtig arbejdsdag/arbejdsopgaver.

– Årets havnedag med pålideligheds sejllas og havnefest ( Kan ses her Havnefest )

– Sildetur på Øresund som du selv skal tilmelde dig. Gør det snart, hvis du vil deltage.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Hansen

Invitation til båd dåb

Invitation til båd dåb

Kære alle venner!
For første gang har Søspejderne købt en splinterny båd og før vi for alvor kan tage båden i brug skal den døbes traditionen tro!

Båden, en Svendborg Jolle med sejl nr. 205, er sammen med 11 andre både resultatet af et projekt lavet i samarbejde med Det Danske Spejderkorps og Nordea Fonden. Svendborg jollen er søspejdernes favorit patrulje fartøj og bruges af de fleste søspejder grupper rundt i landet og nu også hos Nørre Alslev Spejderne.

Søspejderne vil være vært med kage og børnechampagne og efter endt dåb vil (hvis vejret tillader det) være mulighed for sejlads i den eller en af vores andre både.

TID: Søndag d. 27. Maj kl 12:00 STED: Sortsø Havn, Sortsøvej 20, 4850 Stubbekøbing ANKOMST VED BÅD: N54°54,890’ E011°58,903’. Indsejlings kurs: 235°, max dybde: 2M VED SPØRGSMÅL: Mikkel Riber, Søspejderleder. Telefon: 23301985, E-mail: riber@calico-jack.dk

Optagning af både

Optagning af både

Til medlemmerne af Sukkerbroens Bådelaug

Lørdag den 4. november er der fælles bådoptagning fra kl. 8.

Prisen er 650 kr. incl. moms, som du bedes medbringe kontant og betale til et tilstedeværende medlem af bestyrelsen.

Kl. 9.00 er der standerstrygning, hvor bådelauget traditionen tro serverer en lille dram.

På bestyrelsens vegne

Henrik Hansen
kasserer

Opdatering!

Opdatering!

Hej!

Der er blevet opdateret en hel masse ting her på siden, i form af en “kalder” hvor i kan se de kommende begivenheder, og meget andet!

Der også andre ting som der har fået en lille opdatering.
Teltudlån

Mvh. Mathias