Medlemsbrev 2020

Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug 2020.

Generalforsamlingen

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog i alt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen.

 

Der henvises til det vedlagte referat fra generalforsamlingen.

 

Ansvarsforsikring

Som det er alle bekendt er det medlemmernes eget ansvar, at tegne en ansvarsforsikring. Den kan tegnes i eget forsikringsselskab eller gennem Danmarks Fritidssejler Union, hvor bådelauget er medlem.

Danmarks Fritidssejler Union: https://dk-dfu.dk/

 

Som skrevet i referat fra generalforsamlingen, afkræver bestyrelsen bevis for at I har tegnet en ansvarsforsikring. Er den tegnet i DFU, får vi automatisk besked, men har du tegnet i et andet forsikringsselskab, skal vi have en kopi af policen. Den kan sendes til Henrik Hansen på email: henriksortso@gmail.com, lægges i bådelaugets eller Henrik Hansen postkasse.

 

Oprensning af havnebassin

Bestyrelsen har søgt og fået tilladelse fra Miljøministeriet til at oprense det nødvendige antal kubikmeter på de tilsandede pladser. Det oprensede materiale må ikke placeres i vandet, men det er aftalt, at det bliver genanvendt til etablering af sti på den yderste del af stenmolen, som pt. er vanskelig at gå på. Det er den bedste og billigste måde, at komme af med materialet på.

Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på arbejdet. Dernæst skal midlerne findes – formodentlig ved at sende ansøgning til guldborgsund Kommune i første omgang.