INFO KOMMER

Generalforsamling ikke afholdt endnu.

Priser:

Telt: Min. 3 fag (10 m x 9 m) kr. 2.000,00
Hele teltet (10 m x 15 m) med gulv og møbler kr. 3.000,00
Hele teltet (10 m x 15 m) med gulv og møbler og hjælp til opsætning kr 5.000,00
Telt og gulv skal hentes på Sortsø Fritidshavn, og bringes tilbage hertil efter udlån, hvis ikke andet er aftalt.
Såfremt teltet ikke er lånt ud til anden side, kan det normalt afhentes weekenden før udlån, og afleveres weekenden
efter.


Transport og opstilling af telt, samt den tid hvor teltet er i låners varetægt, sker udelukkende på dennes ansvar, og
låner er erstatningspligtig overfor Bådelauget, ved enhver skade der måtte opstå på telt og gulv.


Betaling sker kontant eller på mobilpay ved afhentning eller efter aftale.
Telt og gulv lånes kun ud til Bådelaugets medlemmer.


Kontakt Rune Hansen hvis du ønsker at låne teltet.
Tlf.: 30 68 24 75
E-mail: kongenafgundslev@gmail.com


Venlig hilsen
Bestyrelse