Medlemsbrev februar 2022

Medlemsbrev februar 2022

Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug februar 2022.

 

Vi har afholdt generalforsamling torsdag d. 3-2-2022 referatet er vedlagt

Vi besluttede bl.a. en række datoer, og ændringer til ordensreglerne.

Herudover følger forskellige andre oplysninger. 

Årets datoliste: 

Lørdag d. 23/4                   kl. 8.00          Bådisætning af de både der skal køres

Lørdag d. 30/4                   kl. 8.00          Bådisætning af de både der står på havnen

Der vil komme mere info om bådisætning senere.

Lørdag d. 30/4                   kl. 10.00        Standerhejsning               

Lørdag d. 7/5                     kl. 9.00          Arbejdsdag

Skulle du være forhindret, aftales anden arbejdsopgave med bestyrelsen. (Se vedtægterne)

Lørdag d. 28/5                   kl. 9.00          Hornfisketur

Lørdag d. 13/8                   kl. 9.00          Havnefest med morgenkaffe og pålidelighedssejlads

Lørdag d. 13/8                   kl. 17.00        Havnefest – aftenfest – 40 års jubilæumsfest

Lørdag d. 24/9                                        40-års jubilæum (der er ikke planlagt noget denne dag, men mon ikke der kommer til at ske et elle andet)

Lørdag d. 22/10                 kl. 8.00          Bådoptagning

Lørdag d. 29/10                 kl. 8.00          Bådoptagning

Torsdag d. 2/2/2023          kl. 19.00        Generalforsamling          

 

Kasserer. 

På generalforsamlingen var vores kasserer Henrik Hansen på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker for Henriks store indsats igennem rigtig mange år.

Per Høholt blev valgt som Sukkerbroens bådelaugs nye kasserer, bestyrelsen byder ham velkommen, og glæder sig til samarbejdet.

 

Ændringer i ordensreglerne:

Jeg opfordrer alle til at gennemlæse ordensreglerne som er vedlagt dette brev. De vigtigste ændringer er:

  • 3 Alle både skal have affjedring på alle fire fortøjninger.
  • 4 stk 1 der tilføjes anvendelige i teksten
  • 4 stk 2 Bestyrelsen kan opkræve en månedlig afgift for henlagte både og andet materiel.
  • 8 Elforsyning blev tilføjet
  • 9 Fiskeri fra både og bådebroer blev tilføjet.

Oprydning:

Du skal rydde op på havnepladsen, når båden er sat i vandet!

Desuden skal vogne og bukke fjernes fra havnen, når de ikke er i brug. De kan hensættes på pladsen bag shelteren. Tag hensyn til fliserne når du bundmaler. Læg plastik ud! 

Nøgler:

Der er skiftet låse på hele havnen, der er stadig mange, der mangler at få udleveret deres nøgle, kontakt formanden, så du kan få udleveret din nøgler – aktive som passive –dog helst i forbindelse med en arbejdsdag eller lignende.

Ny sejlsikkert ambassadør:

Det er en stor glæde at byde vore nye sejlsikkert ambassadør velkommen, det er Dann Blichfeldt Steentoft, vi glæder os til at arbejde sammen med ham. Samtidig vil bestyrelse gerne takke Richard for indsatsen. 

Festudvalg:

I år er det 40 år siden at Sukkerbroens bådelaug blev stiftet, så derfor skal vi have en jubilæumsfest, det er påtænkt at den skal afholdes sammen med havnefesten. Derfor har vi brug for jeres hjælp!

Vi skal bruge nogle frivillige til at hjælpe Rune og Ole i festudvalget, så vores opfordring er meld jer til Rune eller Ole så I kan være med til at arrangere et brag af en fest.

Toiletter og vand:

Der åbnes for toiletter og vand på broerne d. 1. april og der lukkes igen d. 15 november 

Kig ind på Sukkerbroens Bådelaugs hjemmeside:

www.sukkerbroen.dk

 

Blive medlem af Sukkerbroens bådelaugs facebook gruppe

Søg på sukkerbroen på Facebook.

 

 

 

HUSK at give formanden besked om adresse- og telefonændringer på